Co je to blockchain?

Jak blockchain funguje, jaké problémy řeší a jak se dá využít? Jak název napovídá, blockchain je řetězec bloků, který obsahuje informace. Tato technika byla popsána v roce 1991 skupinou výzkumníků a původně byla určena k označování digitálních dokumentů časovým razítkem. Teprve v roce 2009 byla použita entitou vystupující pod jménem Satoshi Nakamoto k vytvoření digitální kryptoměny Bitcoin.

Blockchain je distribuovaná účetní kniha, která je zcela otevřená komukoli. Důležitou vlastností je obtížnost změny dat zapsaných do blockchainu.

Jak tedy blockchain funguje?

Každý blok obsahuje nějaká data, hash bloku a hash předchozího bloku. Data, která jsou uložena uvnitř bloku, závisí na typu blockchainu.

Bitcoinový blockchain zde například ukládá podrobnosti o transakci, jako je odesílatel, příjemce a množství mincí.

Hash identifikuje konkrétní blok, veškerý jeho obsah a je vždy jedinečný, stejně jako otisk prstu. Jakmile je blok vytvořen, počítá se jeho hash. Změna něčeho uvnitř bloku způsobí, že se změní hash.

Hashování je matematická funkce, která převádí vstupní data do číselné kombinace. Výsledek hashování se nazývá otisk nebo také hash.

Jinými slovy: hashe jsou velmi užitečné, když chcete detekovat změny v blocích. Pokud se otisk bloku změní, již to není stejný blok.

Třetí prvek uvnitř každého bloku je hash předchozího bloku. To efektivně vytváří řetězec bloků a je to tato technika, která dělá blockchain tak bezpečným.

Ale použití hashů nestačí k tomu, aby se zabránilo manipulaci. Počítače jsou v dnešní době velmi rychlé a dokážou vypočítat stovky tisíc hashů za sekundu. Mohli byste účinně manipulovat s blokem a přepočítat všechny hashe ostatních bloků, aby byl váš blockchain znovu platný. Aby se to zmírnilo, blockchainy mají něco, čemu se říká proof-of-work. Je to mechanismus, který zpomaluje tvorbu nových bloků.

V případě bitcoinového blockchainu trvá ověření a přidání nového bloku do řetězce asi 10 minut.

Tento mechanismus velmi ztěžuje manipulaci s bloky, protože pokud manipulujete s jedním blokem, budete muset přepočítat ověření práce pro všechny následující bloky. Bezpečnost blockchainu tedy pochází z jeho kreativního využití hashování a mechanismu proof-of-work.

Co se stane, když je vytvořen nový blok?

Tento nový blok je odeslán všem uzlům (full node) v síti. Každý uzel pak ověří blok, aby se ujistil, že s ním nebylo manipulováno. Pokud se vše zkontroluje, každý uzel přidá tento blok do svého vlastního blockchainu. Všechny uzly v této síti vytvářejí konsensus. Shodují se na tom, které bloky jsou platné a které ne.

Full node je uzel bitcoinové sítě, který drží kompletní a ověřenou databázi všech transakcí, které kdy v síti proběhli.

Bloky, se kterými se manipuluje, budou ostatními uzly v síti odmítnuty. Chcete-li tedy úspěšně manipulovat s blockchainem, budete muset zasahovat do všech bloků v řetězci, znovu provést ověření pro každý blok a převzít kontrolu nad více než 50 % sítě peer-to-peer. Teprve potom bude váš zfalšovaný blok přijat všemi ostatními. A to je téměř nemožné.

Blockchainy se také neustále vyvíjejí. Jedním z novějších vývojů je vytváření chytrých kontraktů. Tyto smlouvy jsou jednoduché programy, které jsou uloženy na blockchainu a lze je použít k automatické výměně coinů na základě určitých podmínek.

Vytvoření technologie blockchain vzbudilo velký zájem lidí. Je otázkou jestli bude technologie využitelná i pro jiné věci, jako je ukládání lékařských záznamů, vytváření digitálního notáře nebo dokonce vybírání daní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.