Co je DNA?

Vaše tělo se skládá z 50 až 75 bilionů buněk a téměř všechny buňky mají ve svém jádru DNA (Deoxyribonukleová kyselina). DNA nese veškerou vaši genetickou informaci. To co z vás dělá právě vás.

Molekula DNA je tvořena dvěma jednoduchými řetězci DNA, které se spojí a vytvoří strukturu známou jako dvojitá šroubovice, která vypadá jako zkroucený žebřík.

Strukturálně je DNA to, co je známé jako polymer. To znamená, že se skládá z mnoha menších jednotek. V DNA jsou tyto jednotky známé jako nukleotidy a jsou klíčem k vytvoření dvojité šroubovice.

Nukleotid je sám o sobě složen ze tří různých složek. Dva z nich, molekula cukru zvaná deoxyribóza a fosfát, se spojí a vytvoří páteř, která tvoří strany žebříku DNA. Příčky žebříku, které spojují tyto dvě páteře, jsou tvořeny chemickými bázemi, které jsou spolu spojeny.

V DNA jsou čtyři různé druhy chemických bází: adenin, thymin, cytosin a guanin. Vždy se spojují specifickým způsobem a to je známé jako pravidlo párování bází. A se vždy páruje s T a C se vždy páruje s G.

Zajímavým faktem je, že lidská DNA je z 99 % stejná. Pouze 1 % DNA je to, co vás dělá jedinečnými.

DNA má recept na syntézu proteinů. DNA syntetizuje RNA neboli ribonukleovou kyselinu procesem zvaným transkripce, který se dále překládá na proteiny procesem nazývaným translace.

Ribonukleová kyselina (RNA) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil. Je zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů a u některých virů je dokonce samotnou nositelkou genetické informace.

Vysvětlení přeměny DNA na RNA a nakonec RNA na proteiny se nazývá centrální dogma.

DNA obsahuje dědičnou informaci, která je vám předána od vašich rodičů. Pokud máte vy a váš otec stejnou barvu očí nebo jsou vaše vlasy stejně hedvábné jako vaší matky je to kvůli DNA, kterou jste zdědili po svých rodičích. Také mnoho nemocí se přenáší z generace na generaci kvůli DNA.

Pochopení vlastností DNA jako je pravidlo párování bází je důležité, protože je lze využít v mnoha molekulárních testech, které se provádějí v laboratořích klinické genetiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.